440 هزار تومان تخفیف برای مخاطبین پیج Mahya.danesh : فقط با پرداخت 59 هزار تومان مشترک یکساله شوید و از تمامی دوره ها استتفاده کنیدخرید اشتراک 59 هزار تومانی
+