۴۲۰ هزار تومان تخفیف : به جای پرداخت ۴۹۹ هزار تومان تنها با پرداخت ۷۹ هزار تومان مشترک یکساله کدفرند شوید (تا ۳۰ شهریور ماه فرصت باقــــــیست)خرید بسته اشتراک ویژه تخفیف دار
+