۱۱۰ هزار تومان تخفیف اختصاصی،به جای پرداخت ۱۶۹ هزار تومان تنها با پرداخت ۵۹ هزار تومان مشترک سه ماهه کدفرند شوید. (تنها یک روز برای استفاده از تخفیف فرصت دارید)استفاده از کد تخفیف : off110
+