یه تخفیف فوق ویژه : به جای پرداخت 499 هزار تومان،تنها با پرداخت 99 هزار تومان مشترک یکساله کدفرند شوید.و تمامی دوره های فعلی و جدید را دانلود کنید (ساعت های پایانی استفاده از تخفیف) این تخفیف تکرار نخواهد شد.خرید اشتراک ویژه یکساله
+