از این یلدا تا یلدای سال بعد : با اشتراک ویژه یکساله کدفرند می توانید به تمامی دوره‌های فعلی و دوره‌های جدید به مدت یکسال دسترسی داشته باشید. اون هم با تخفیف (تنها با پرداخت ۹۹ هزار تومان اشتراک یکساله را تهیه کنید.)خرید اشتراک ویژه یکساله
+