تخفیف های جدید آبان ماه : تا ۴۰۰ هزار تومان تخفیف برای خرید اشتراک ویژه کدفرنــد (تنها 4 روز تا پایان تخفیف فرصت باقیســـت)خرید بسته اشتراک ویژه تخفیف دار
+