امروز آماده شدن،اطمینان به فردای شما را تضمین می کند

من همیشه تلاشم کردم امروز را زمان آماده شدن برای آینده بدانم و در نتیجه راه موفقیت فردایم را هموار کنم.یکی از مزایای اینگونه تفکر،اطمینان است.آیا هنگامی که مدرسه می رفتید آنقدر برای امتحان درس می خواندید که با اطمینان کامل وارد کلاش شوید و بدانیم که بهترین نمره را کسب می کنیم؟آیا تا به حال آنقدر شعری را مرور کرده اید یا پرتاپ در بازی بسکتبال را تمرین کرده اید که بدانید در زمان مشخص شده عالی عمل کنید؟

امروز

اگر بخاطر داشته باشید که امروز مهم است می توانید همین نوع اطمینان را به زندگی خود بیاورید.سرمایه گذاری در امروز مانند سپردن پول به بانک است،مانند مطالعه امتحان فرداست.فقط بهتر است برای برخورد با مشکلات زندگی آماده شوید.

چندی پیش با یکی از استاتید مدرسه بازرگانی هاروارد و مولف کتاب تغییر رهبری صحبت می کردیم.ما خود را آماده سخنرانی در همایش برای هزاران بازرگان آماده می کردیم و من درباره ی ایده ایم برای موضوعات این کتاب با او صحبت می کردم.پاسخ او این بود “بیشتر مردم،زندگی خودشان رهبری نمی کنند،آنها زندگیشان را میپذیرند.”من با نظر او نیز موافقم.متاسفم بسیاری از افراد نگرشی کاملا بی تفاوت نسبت به زندگی خود دارند.

گویی منتظر چیزی هستند،اما زندگی جای تمرین کردن نیست.شما دیگر شانس دوباره ای برای زنده کردم امروز ندارید.من معتقدم افراد،نوع نگرش خود نسبت به زندگی را انتخاب می کنند.

وینسنت تی. لمباردی می گوید: “تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران عدم توانایی یا کمبود دانش او نیست، بلکه نخواستن اوست“.

آرزو کلمه دیگری برای خواسته است. برای موفق شدن باید بیشتر از هر چیز دیگری آرزوی موفق شدن داشته باشید. افراد موفق قویتر از دیگران و لزوماً باهوشتر نیستند، ولی آرزوی آنها بیشتر است. آنها آرزوی فراوانی برای دیدن تحقق هدفشان دارند. آیا شما هم این آرزوی فراوان را دارید؟ بدون آرزو، انگیزه رسیدن به هدف را نخواهید داشت.

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است