تمرین خلاقیت قسمت ششم:روزی یک تمرین

بسیاری از مردم هر روز تمرین های فیزیکی انجام میدهند،بعضی از مردم نیز هر روز به باشگاه بدنسازی میروند.من به شما پیشنهاد میدهم خود را عادت دهید تا هر روز حداقل یکی از تمرینهای این دوره را انجام دهید.شما همچنین قادر باشید دوباره سراغ دوره بروید و تمرینهای آن را تکرار کنید(استفاده از مسائل مختلف…)این کتاب مانند یک باشگاه عادت ها و مهارت های خلاقیت میباشد و درست مانند تمرینهای فیزیکی،که انسجام و منظم بودن در آنها مسئله مهمی است.در این باره نیز نظم و انسجام مهم است.

تمرین

1-یک تمرین انتخاب کنید.

2-یک محدوده زمانی تعیین کنید.

3-و تمرین را انجام دهید.

این دوره براساس واژه های تصادفی می باشد.بنابراین مهم است بدانید چگونه باید از آنها استفاده کنید.بطور کلی واژه تصادفی احتیاج به دلیل ندارد.همه واژه ها از نو “اسم” هستند چرا که استفاده از آن ها آسان تر و ساده تر است.

سعی نکنید واژه های تصادفی مختلف را آنقدر امتحان کنید تا واژه دلخواه تان را بدست آورید.این کار هدف اصلی این تمرین ا از بین میبرد.باید سعی کنید از اولین واژه ای که برمیدارید استفاده کنید

فرایند استفاه از تمرین ها

این فراتر از یک تمرین است.این یک ابزار کارآمد برای خلاق شدن است.این یکی از ابزارهای مبنایی “تفکر خلاق” است.بطور کاملا واضح کانون تمرکز(توجه)خود را مشخص کنید.ایده های خلاق جدید را برای کجا و به چه منظور میخواهید ؟واضح و صریح بودن درباره کانون تمرکز بسیار مهم است.اگر ندانید که می خواهید به چه چیزی تیراندازی کنید،احتمالا قادر نخواهید بود هدف را بزنید .

باید نظامند و متمرکز باشید.مسئله به هیچ عنوان بهم ریختن اطراف و جوانب و امیدوار بودن به اینکه یک ایده خود به خود پدیدار  خواهد شد نیست.نباید تنها به دنبال نوعی ارتباط بیم واژه تصادفی و موضوع(هدف)باشید.این کار به هیچ وجه تاثیر مثبتی نخواهد داشت.وظیفه شما ارتباط دو واژه با یکدیگر نیست،بلکه وظیفه شما استفاده از واژه تصادفی برای تحریک و برانگیختن است.

یک مثال از بازی ها(تمرین) دوره

چهار واژه تصادفی بردارید:جامه خزدار،خونبها،شامپانزه،نگرانی.

نظرها و ایده های آنی:

-در میان واژه ها تنها “نگرانی”جزء احساسات انسان است.

-در میان واژه تنها “شامپانزه” جانور است.

نظرها و ایده های فراتر:

-“خونبها”تنها واژه ای است که به جنایتکاری اشاره می شود.

-“جامه خزدار“،”خونبها” و “نگرانی” همگی ناخوشایند هستند برای برخی از افراد.ولی برای شامپانزه این گونه نیست.

کدفرند

کدفرند محلی برای کسانی است که علاقه به برنامه‌ نویسی راه اندازی کسب و کار اینترنتی شخصی دارند،ما در این جا دور هم جمع شده ایم تا از جدیدترین مباحث برنامه نویسی و تازه های فناوری اطلاعات بنویسیم.

همه مطالب این نویسنده

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است